Regulamin świadczenia usług

Realizacja zamówień

Realizacja zamówień na druk i oprawę zdjęć następuje możliwie najszybciej, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta prawidłowo przygotowanych plików.
W szczególnych przypadkach wspomniany w punkcie 1 termin może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
Wymiar wydruków przygotowanych dla Klienta może się różnić w stosunku do zamówionego o nie więcej niż 5 milimetry (5 milimetry po długości i 5 milimetry po szerokości).
Wszystkie prace drukowane są na 12-pigmentowym ploterze fotograficznym Canon PRO 4000 z użyciem oryginalnych tuszy firmy Canon.

Cennik usług

Aktualny cennik dla profesjonalnych fotografów dostępny jest po założeniu konta oraz zalogowaniu na konto klienta.
Podane ceny są aktualnymi cenami brutto i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

Dostawa zamówionych prac

Zamówione prace Pracownia Druku Fotografii dostarcza za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie. Studio oferuje także możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów.

Koszty przesyłki i opakowania

Koszt przesyłki i opakowania, niezależnie od wartości zlecenia, jest stały i wynosi:
– 17 zł (wysyłka pocztą kurierską w Polsce) – gabaryt A.
W przypadku zamówień niestandardowych, o dużych gabarytach, koszt przesyłki może być wyższy. W takiej sytuacji, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Klient zostanie powiadomiony o podwyższonej opłacie za przesyłkę i będzie mógł zdecydować czy decyduje się na realizację zlecenia.
Wysyłka poza granice Polski jest każdorazowo indywidualnie uzgadniana z klientem.

Obsługa płatności

Płatności internetowe obsługiwane są przez Przelewy24.

Ochrona Danych Osobowych

Sprzedawcą usług jest firma PHU “Anika,  o numerze NIP : 7541147534 właściciel marki – Pracownia Druku Fotografii Pigment.
Podane przez Klienta dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie firmie obsługującej płatności internetowe związane z zamówieniem Klienta oraz firmie kurierskiej dostarczającej zamówienie Klienta.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest obowiązkowe dla skutecznego zawarcia umowy oraz prawidłowego jej wykonania.
Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.

Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo anulować zamówienie do czasu otrzymania wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Anulacji dokonuje się poprzez wysłanie maila na adres pracownia@pigment-druk.pl

Prawo do zwrotów

Zgodnie z artykułem 38, punkt 3, Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacji “w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. W tej definicji zawierają się m.in. wydruki z plików nadesłanych przez Klienta.

Reklamacje

Reklamacje w zakresie jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres pracownia@pigment-druk.pl. W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, która powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Pracownia Druku Fotografii Pigment ponownie zrealizuje reklamowany produkt na własny koszt a także bezpłatnie dostarczy towar Klientowi.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą uwzględnione tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności dostarczającego ją kuriera.
Niezgodność barw wydruku z barwami zdjęcia na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji.

Inne postanowienia

Odpowiedzialność Pracowni Druku Fotografii Pigment z tytułu wad ograniczona jest do wartości zamówienia.
Przesyłając zdjęcie do druku Klient potwierdza, że dysponuje prawem do jego powielania.
Pracownia Druku Fotografii Pigment przyjmuje pliki od Klienta jedynie w celu realizacji jego zlecenia.
Pliki nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, ani też nie zostaną udostępnione osobom postronnym.